Branża TSL – rozwija się to właśnie dzięki komputeryzacji
Dzisiejsze firmy, nawet o średnim kapitale, wykorzystują kompletnymi garściami z osiągnięć techniki komputerowej, a przede wszystkim baz danych oraz sieci internetowych. Dzięki połączeniu kompów w rozmaitych biurach w jedną sieć dopuszczalne stało się umożliwienie wszystkim pracownikom, np. pionu logistycznego bądź też porządkowego, dostęp do tych samych pism w czasie realnym. Bazy danych utrzymywane na służbowych serwerach są zapisywane online tuż po ich edytowaniu oraz tak np. zestawienie godzin obecności pracowników w minionym miesiącu może zostać opracowane automatycznie przez aplikacje a potem przez pracownika tylko pobrane, opisane i przesłane dalej. Jeszcze znacznie bardziej korzysta na komputeryzacji proces logistyczny. Jeżeli jednostka gospodarcza ma magazyny w przeróżnych częściach kraju bądź też kontynentu, bez kwestionowania centrala zawiadująca transportem oraz wszystkimi innymi procesami będzie chciała mieć stały dostęp do aktualnych danych na temat ilości towaru w konkretnym magazynie czy ilości paliwa zniszczonego na przewóz ciężarówkami – tak funkcjonuje spedycja międzynarodowa. Komputerowe aplikacje stają się tutaj nieodzownym narzędziem pracy. W zarządzaniu dużą firmą, a już w szczególności taką rejestrowaną na giełdzie, niezwykle ważne jest stałe udoskonalanie swojej firmy. Przez jej informatyzację, poprawienie zaświadczań socjalnych dla pracowników, wypłacanie dywidend własnym akcjonariuszom, sprzedaż starego mienia i zakup nowszych maszyn. Dróg do optymalizacji, tak znaczącej w dzisiejszej wolnorynkowej konkurencji, jest dużo. Zoptymalizować różnorodnymi nakładami można niemalże wszystko. Rzecz jasna na początku należy zainwestować pieniądze, co częstokroć świadczy zamknięcie roku budżetowego z zerowym przychodem.