Pilot turystyczny ma wiele zadań, jakie musi wypełniać sumiennie, z poświeceniem, a przede wszystkim zadbać o podróżników i opiekować się nimi, w trakcie zwiedzania tras. Zawód jakim jest przewodnik, podzielić wolno na parę podgrup, jakimi między innymi są: przewodnik górski, jaki określony jest dla miarodajnych obszarów górskich, przewodnik miejski, dla pojedynczych miast, i przewodnik terenowy, jaki zajmuje się oprowadzaniem podróżników po danych województwach, lub także wytyczonych rejonach geograficznych – zapraszamy na Ubezpieczenie turystyczne. Do koronnych zadań przewodników turystycznych można w takim razie zakwalifikować przede wszystkim fachowe udzielenie wiadomości o kraju, miejscach jakie odwiedzają turyści, obszarach, a także o budynkach turystycznych, które napotykają oni na swej drodze. Dodatkowym jego obowiązkiem jest fakt, nauki poszanowania przyrody, i przekazanie wiadomości w zakresie mijanego krajobrazu, rzeźby geologicznej bądź też też cech jakie on ma oraz jego historii. Bardzo istotne jest też to by umiał on udzielić pomocy grupie wędrowców jaka z nim podąża.